top of page
Customer%20Support%20Representative%202%20_edited.jpg

SALES AS A SERVICE

SALES & UNICORNS

Goeie sales reps zijn als unicorns, zeldzaam en gegeerd. De verwachtingen over hun resultaten zijn torenhoog en dit terwijl het maanden kan duren voor een eerste conversie wordt gemaakt.

Jongeren zijn nog zelden gepassioneerd door sales en vertoeven liever in de digitale wereld dan potentiële klanten te  overtuigen van de voordelen van hun oplossingen.

Terwijl sales eenvoudiger geworden is door automatisatie ontbreekt de kennis en ervaring bij start- & scale-ups om deze automatisatie op een slimme manier te combineren met een goede offline aanpak.

Daarom is een duidelijk plan van aanpak gebaseerd op een helder plan aangevuld met coaching en training fundamenteel.  


ONZE SALES AS A SERVICE MODULES

Elke start- & scale-up heeft zijn DNA en zijn commerciële maturiteit. Daarnaast heeft het zijn commerciële doelstellingen en ambities. Tijdens het intake gesprek zullen we deze maturiteit, doelstellingen en resources challengen en valideren. Bij positieve uitkomst stellen we een plan van aanpak voor.

1. STRATEGIE & PLAN

Businesswoman in white_edited.jpg

Sales door jou

In module 1 ligt het accent op het bepalen van de beste strategie om de doelstellingen te bereiken. De strategie is dus de vertaling van welke stappen moeten ondernomen worden om de doelstellingen te bereiken.
Met die stappen stellen we het plan op dat vervolgens door jullie in uitvoering wordt gebracht.

2. MODULE 1 + FUNNEL

Business Conference_edited.jpg

Conversie door jou

In module 2 gaan we naast de stappen van module 1 ook nog een actieve sales funnel opbouwen. Dit betekent in de praktijk dat we afspraken zullen maken voor je sales rep(s) die ze vervolgens converteren naar een volgende fase in de verkoop. Fieldcoaching en training zijn optioneel mogelijk.

3. MODULE 2 + CONVERSIE

Business Meeting _edited.jpg

Sales voor jou

In module 3 vullen we module 2 verder aan door de funnel te gaan converteren naar klanten voor je organisatie. Hierbij verzorgen we ook de rapportage en forecasting van de te verwachten conversies. We trainen onze sales rep met het aangeleverde materiaal voor module 2 om de volledige sales te kunnen uitvoeren.

DE VOORDELEN

PROACTIEVE  AANPAK

Sales as a Service zorgt voor de transitie van een reactieve naar een proactieve sales aanpak. Hierdoor wordt de organisatie getriggerd om als team een versnelling hoger te schakelen. De sales methodiek wordt als een bedrijfsproces ingericht waardoor de focus duidelijk is.

PARTNERSHIP

Sales as a Service is een operationeel deel van jouw team met meer dan 25 jaar sales ervaring. Heldere afspraken en regelmatige teammeetings zorgen voor een langdurige samenwerking en partnership. Deze samenwerking is afgestemd op de doelstellingen en wordt bijgestuurd op basis van de objectieven.

RESULTAAT

Sales as a Service draait om het behalen van het resultaat. Het resultaat is de som van de proactieve aanpak en het partnership. KPI's brengen inzicht in de verschillende stappen die het uiteindelijke resultaat zullen bepalen. Deze worden volgens een afgesproken frequentie gerapporteerd en besproken.

CONTACT

Lippeloseweg 57
2890 Sint-Amands-Puurs
Belgium

+32 495 512228

Thanks for submitting!

bottom of page